سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده استیل مشکی در پلیمری 

قیمت: ۸٬۱۳۷٬۰۰۰ تومان
دریافت اطلاعات
کد محصول:  
16288028

مشخصات فنی :

کدمحصول:                 ۱۶۲۸۸۰۲۸
وزن :                        ۲۰   کیلوگرم
ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر
طوع:                         ۶۵  سانتیمتر
عرض:                       ۵۹  سانتیمتر

اقلام  سرویس جهیزیه ۲۳ پارچه ساده استیل مشکی در پلیمری:

سطل برنج بدون پیمانه: ۱ عدد  
سطل شکر: ۱ عدد  
قوطی حبوبات : ۱ عدد
خاک انداز: ۱ عدد
سرویس جانانی: ۱ سرویس (۴ پارچه)
جا قاشقی :۱عدد
سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)
سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد
قوطی نبات: ۶ عدد ( ۶ پارچه )
قوطی ماکارانی: ۱ عدد