سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده سفید براق در پلیمری 

قیمت: ۴٬۴۹۴٬۰۰۰ تومان
کد محصول:  
16288008

مشخصات فنی :

کدمحصول:                 ۱۶۲۸۸۰۰۸
وزن :                        ۲۰کیلوگرم
ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر
طول:                         ۶۵  سانتیمتر
عرض:                       ۵۹  سانتیمتر

اقلام  سرویس جهیزیه ۲۳ پارچه ساده سفید براق درپلیمری :

سطل برنج بدون پیمانه: ۱ عدد  
سطل شکر: ۱ عدد  
سطل روغن: ۱ عدد
خاک انداز: ۱ عدد
سرویس جانانی: ۱ سرویس (۴ پارچه)
سینی مستطیل:۱عدد
سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)
سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد
قوطی نبات: ۶ عدد ( ۴پارچه )
قوطی ماکارانی: ۱ عدد