• محصول
بهاز شاپ

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس جهیزیه 25 پارچه آبی براق در پلیمری سرویس جهیزیه 25 پارچه آبی براق در پلیمری

کد محصول: 16080010
قیمت: ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
مشخصات فنی :
کدمحصول:                 ۱۶۰۸۲۰۱۰
وزن :                        ۲۲   کیلوگرم
ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر
طوع:                         ۷۰  سانتیمتر
عرض:                       ۶۷  سانتیمتر

اقلام  سرویس جهیزیه ۲۵ پارچه آبی براق درپلیمری :
۱- سطل برنج پیمانه: ۱ عدد  
۲- سطل قند: ۱ عدد  
۳- خاک انداز: ۱ عدد
۴- قوطی حبوبات:۴ عدد
۵- سرویس جانانی: ۱ سرویس (۴ پارچه)
۶- سینی مستطیل:۱عدد
۷- سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)
۸ - سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد
۹ - قوطی نبات: ۱ عدد
۱۰ - قوطی ماکارانی: ۱ عدد
۱۱ - سطل زباله کوچک: ۱عدد
۱۲- ترازو: ۱ عدد
۱۳- جاقاشقی ۱ عدد