سرویس جهیزیه23 سفید چروک در مشکی  

قیمت: ۶٬۲۶۳٬۰۰۰ تومان
دریافت اطلاعات
کد محصول:  
16280067

مشخصات فنی :

کدمحصول:                 ۱۶۲۸۰۰۶۷
وزن :                       ۲۰   کیلوگرم
ارتفاع:                       ۵۱   سانتیمتر
طوع:                         ۷۰  سانتیمتر
عرض:                       ۶۷  سانتیمتر
 

اقلام  سرویس جهیزیه ۲۳ پارچه سفید چروک در مشکی  :

سطل برنج پیمانه: ۱ عدد  
سطل قند: ۱ عدد  
سطل روغن: ۱ عدد
قوطی حبوبات:۴ عدد
سرویس جانانی: ۱ سرویس (۴ پارچه)
سینی مستطیل:۱عدد
سرویس ادویه:۱ سرویس(۷ پارچه)
سطل پدالدار ۱۴ لیتری: ۱عدد
قوطی نبات: ۱ عدد
خاک انداز: ۱ عدد
سطل زباله کوچک: ۱عدد