• محصول
بهاز شاپ

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس آشپرخانه

قیمت سرویس جهیزیه بهازکالا نسبت به دوام و زیبایی محصولات بسیار ارزان بوده و مطابق نیاز مشتری در ظرفیت های مناسب طراحی شده است.
این سرویس ها شامل سطل ها و قوطی های مناسب برای ذخیره کردن مواد غذایی هستند که از ورق های بهداشتی استاندارد تهیه شده اند.برای خرید سرویس اشپزخانه عروس کافی است به صفحه محصول مورد نظر بروید و آن را به سبد خرید اضافه کنید. همچنین می توانید از قسمت «راهنمای خرید اینترنتی محصولات» در منوی پایین صفحه کمک بگیرید. 

۲۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک_دوخط صورتی لایت در استیل

کد محصول: 16300119

 • کدمحصول:                 16300119
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
قیمت قبلی:۶٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۴۳۶٬۰۰۰ ریال
۵۷ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 40پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16091070

 • کدمحصول:                 16091070
 • وزن :                        24.5کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵٬۸۲۳٬۰۰۰ ریال
۴۴ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16080028

 • کدمحصول:                  16080028
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۲۵۷٬۰۰۰ ریال
۴۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل

کد محصول: 16080063

 • کدمحصول:                 16080063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۳٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۲۹۹٬۰۰۰ ریال
۴۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16080070

 • کدمحصول:                  16080070
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۶۳۲٬۰۰۰ ریال
۲۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

کد محصول: 16090063

 • کدمحصول:                 16090063
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۷٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۱۰۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه تمــام اســتیـل

کد محصول: 16083063

 • کدمحصول:                16083063
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۳۸٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16083028

 • کدمحصول:                16083028
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۹٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۹۴۹٬۰۰۰ ریال
۲۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16290070

 • کدمحصول:                 16090070
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۶٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۴۰۴٬۰۰۰ ریال
۱۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید در استیل

کد محصول: 16090061

 • کدمحصول:                 16090061
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۵٬۴۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۲۳۵٬۰۰۰ ریال
۲۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در استیل

کد محصول: 16083061

 • کدمحصول:                16083061
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۹۱۲٬۰۰۰ ریال
۳۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16088028

 • کدمحصول:                 16088028
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۷۳۱٬۰۰۰ ریال
۳۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سفید دراستیل

کد محصول: 16080061

 • کدمحصول:                 16080061
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۱۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید در پلیمری

کد محصول: 16090008

 • کدمحصول:                 16090008
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۴٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۰۸۹٬۰۰۰ ریال
۱۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید چروک در فلزی

کد محصول: 16090069

 • کدمحصول:                 16090069
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۵٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۹۳۳٬۰۰۰ ریال
۱۷ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده سفید در پلیمری

کد محصول: 16089008

 • کدمحصول:                16089008
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت قبلی:۴٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۷۵۲٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در فلزی

کد محصول: 16083089

 • کدمحصول:                16083089
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۷٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۱۷۹٬۰۰۰ ریال
۲۴ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در پلیمری

کد محصول: 16083008

 • کدمحصول:                16083008
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۷٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۷۶۶٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16088008

 • کدمحصول:                 16088008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۰۱۸٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سـفیـد فـلزی

کد محصول: 16080089

 • کدمحصول:                  16080089
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سـفیـد چــروک

کد محصول: 16080069

 • کدمحصول:                  16080069
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۳۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23پارچه سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16080008

 • کدمحصول:                 16080008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۸٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۲۳۴٬۰۰۰ ریال
۳۴ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 27 پارچه سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16081008

 • کدمحصول:                 16081008
 • وزن :                        23.5  کیلوگرم
قیمت قبلی:۹٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه23 سفید چروک در مشکی

کد محصول: 16080067

 • کدمحصول:                 16080067
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه زرشکی سمباده ای

کد محصول: 16080081

 • کدمحصول:                 16080081
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۱۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه بنفش مات

کد محصول: 16090025

 • کدمحصول:                 16090025
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۵٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۹۳۳٬۰۰۰ ریال
۱۸ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه صورتی در فلزی

کد محصول: 16090085

 • کدمحصول:                 16090085
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۵٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۹۳۳٬۰۰۰ ریال
۲۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه مســـی فــلزی

کد محصول: 16090032

 • کدمحصول:                 16090032
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۵٬۶۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده ماتیکی سمباده ای

کد محصول: 16089083

 • کدمحصول:                16089083
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت قبلی:۵٬۷۹۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۵۸۴٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه نقره ای در پلیمری

کد محصول: 16083031

 • کدمحصول:                16083031
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۷٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۲۴۹٬۰۰۰ ریال
۲۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه گلبـهی فـلزی

کد محصول: 16083009

 • کدمحصول:                16083009
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۷٬۴۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۱۷۱٬۰۰۰ ریال
۳۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 ساده صورتی سمباده ای

کد محصول: 16088085

 • کدمحصول:                 16088085
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۸٬۵۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۲۶۵٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه بـنفــش مات

کد محصول: 16080025

 • کدمحصول:                  168025
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده سبز فسفری در پلیمری

کد محصول: 16088050

 • کدمحصول:                 16088050
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۰۱۸٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده مســـی فــلزی

کد محصول: 16088032

 • کدمحصول:                 16088032
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۹٬۴۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۰۹۶٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سبز فسفری در فلزی

کد محصول: 16080090

 • کدمحصول:                  16080090
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه صورتی فلزی

کد محصول: 16080085

 • کدمحصول:                  16080085
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ماتیکی فلزی

کد محصول: 16080083

 • کدمحصول:                  16080083
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مســـی فــلزی

کد محصول: 16080032

 • کدمحصول:                  16080032
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۶۲٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مشکی جروک در سفید

کد محصول: 16080068

 • کدمحصول:                  16080068
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه گلبــهی فــلزی

کد محصول: 16080009

 • کدمحصول:                  16080009
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال
۱۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه گلبــهی فـلزی

کد محصول: 16090009

 • کدمحصول:                 16090009
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت قبلی:۴٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۵۷۱٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه23پارچه طرح پاییز دکورال در پلیمری

کد محصول: 16080027

 • کدمحصول:                 16080027
 • وزن :                        20  کیلو  گرم
قیمت قبلی:۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۸۳۷٬۰۰۰ ریال
۱۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده نقره ای سمباده ای در پلیمری

کد محصول: 16089031

 • کدمحصول:                16089031
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت قبلی:۵٬۳۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۱۳۸٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه طرح رز در فلزی

کد محصول: 16080102

 • کدمحصول:                 16080102
 • وزن :                         20  کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۶۲٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مشکی چروک در فلزی

کد محصول: 16080066

 • کدمحصول:                  16080066
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال