• محصول
بهاز شاپ

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس آشپرخانه

قیمت سرویس جهیزیه بهازکالا نسبت به دوام و زیبایی محصولات بسیار ارزان بوده و مطابق نیاز مشتری در ظرفیت های مناسب طراحی شده است.
این سرویس ها شامل سطل ها و قوطی های مناسب برای ذخیره کردن مواد غذایی هستند که از ورق های بهداشتی استاندارد تهیه شده اند.برای خرید سرویس اشپزخانه عروس کافی است به صفحه محصول مورد نظر بروید و آن را به سبد خرید اضافه کنید. همچنین می توانید از قسمت «راهنمای خرید اینترنتی محصولات» در منوی پایین صفحه کمک بگیرید. 

۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک_دوخط صورتی لایت در استیل

کد محصول: 16300119

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۸٬۹۱۱٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۰۱٬۰۰۰ ریال
۸۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 40پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16091070

 • کدمحصول:                 16091070
 • وزن :                        24.5کیلوگرم
قیمت قبلی:۲۵٬۷۱۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۴٬۸۱۹٬۰۰۰ ریال
۷۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16280028

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۹٬۱۹۹٬۰۰۰ ریال
۷۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه تمــام اســتیـل

کد محصول: 16280063

 • کدمحصول:                 16280063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۲۱٬۵۹۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۸۴۴٬۰۰۰ ریال
۶۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16280070

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۹٬۸۹۱٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۹٬۱۹۹٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه تمام استیل

کد محصول: 16290063

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۲۰۶٬۰۰۰ ریال
۵۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه تمــام اســتیـل

کد محصول: 16283063

 • کدمحصول:                16283063
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۱۶٬۱۰۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵٬۵۴۵٬۰۰۰ ریال
۵۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16283028

 • کدمحصول:                16283028
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۱۴٬۴۷۶٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۹۷۲٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه استیل مشکی در فلزی

کد محصول: 16290070

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۰٬۴۵۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۰۹۴٬۰۰۰ ریال
۲۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید در استیل

کد محصول: 16290061

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۷٬۲۳۴٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۹۸۲٬۰۰۰ ریال
۳۷ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در استیل

کد محصول: 16283061

 • کدمحصول:                16283061
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۴۷۱٬۰۰۰ ریال
۵۴ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده استیل مشکی در پلیمری

کد محصول: 16288028

 • کدمحصول:                 16288028
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۵٬۷۶۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵٬۲۱۹٬۰۰۰ ریال
۴۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سفید دراستیل

کد محصول: 16280061

 • کدمحصول:                 16280061
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۴٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳٬۶۸۷٬۰۰۰ ریال
۱۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید در فلزی

کد محصول: 16290089

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۷۱۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال
۱۷ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید در پلیمری

کد محصول: 16290008

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۱۰۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۴٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال
۲۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه سفید چروک در فلزی

کد محصول: 16290069

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۱۷۳٬۲۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۹۵۶٬۰۰۰ ریال
۲۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده سفید در پلیمری

کد محصول: 16289008

 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
 • ارتفاع:                       45     سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۹۳۲٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۷۲۵٬۰۰۰ ریال
۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در فلزی

کد محصول: 16283089

 • کدمحصول:                16283089
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۸٬۹۶۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۵۶٬۰۰۰ ریال
۲۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه سفید در پلیمری

کد محصول: 16283008

 • کدمحصول:                16283008
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۸٬۴۵۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۱۶۱٬۰۰۰ ریال
۳۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16288008

 • کدمحصول:                 16288008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۸٬۷۷۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۴۶۸٬۰۰۰ ریال
۳۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سـفیـد فـلزی

کد محصول: 16280089

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۴۵۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۵۹٬۰۰۰ ریال
۴۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سـفیـد چــروک

کد محصول: 16280069

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۲٬۴۳۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۰۰۴٬۰۰۰ ریال
۳۵ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23پارچه سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16280008

 • کدمحصول:                 16280008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۰٬۲۹۶٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۳۸٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 27 پارچه سفید براق در پلیمری

کد محصول: 16281008

 • کدمحصول:                 16281008
 • وزن :                        23.5  کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۱٬۶۳۶٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۲۳۱٬۰۰۰ ریال
۴۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه23 سفید چروک در مشکی

کد محصول: 16280067

 • کدمحصول:                 16280067
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۲٬۴۳۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۰۰۴٬۰۰۰ ریال
۴۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه زرشکی سمباده ای

کد محصول: 16280081

 • کدمحصول:                 16280081
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت قبلی:۱۲٬۴۳۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۰۰۴٬۰۰۰ ریال
۲۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه بنفش مات

کد محصول: 16290025

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۱۷۴٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۹۵۹٬۰۰۰ ریال
۱۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه صورتی در فلزی

کد محصول: 16290085

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۷۱۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال
۲۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه مســـی فــلزی

کد محصول: 16290032

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۸۰۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۵۶۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16289083

 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
 • ارتفاع:                       45     سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۹۷۲٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۷۲۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16283031

 • کدمحصول:                16283031
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۹۰۶٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۷۳۶٬۰۰۰ ریال
۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه گلبـهی فـلزی

کد محصول: 16283009

 • کدمحصول:                16283009
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت قبلی:۸٬۹۶۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۵۶٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16288085

 • وزن :                        20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱٬۰۳۴٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۷۸٬۰۰۰ ریال
۴۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه بـنفــش مات

کد محصول: 16280025

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۲٬۴۳۷٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲٬۰۰۴٬۰۰۰ ریال
۳۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده سبز فسفری در پلیمری

کد محصول: 16288050

 • وزن :                        20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۸٬۷۷۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۴۶۸٬۰۰۰ ریال
۳۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده مســـی فــلزی

کد محصول: 16288032

 • وزن :                        20   کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۹۸۴٬۰۰۰ ریال
۳۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه سبز فسفری در فلزی

کد محصول: 16280090

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۴۵۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۵۹٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه صورتی سمباده ای فلزی

کد محصول: 16280085

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه ماتیکی فلزی

کد محصول: 16280083

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۱۶۴٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مســـی فــلزی

کد محصول: 16280032

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۶۴٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مشکی جروک در سفید

کد محصول: 16280068

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۶٬۰۰۰ ریال
۳۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه گلبــهی فــلزی

کد محصول: 16280009

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۴۵۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۵۹٬۰۰۰ ریال
۱۹ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 10 پارچه گلبــهی فـلزی

کد محصول: 16290009

 • وزن :                         10  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       44.5   سانتیمتر
قیمت قبلی:۵٬۷۱۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال
۴۲ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه23پارچه طرح پاییز دکورال در پلیمری

کد محصول: 16280027

 • کدمحصول:                 16280027
 • وزن :                        20  کیلو  گرم
قیمت قبلی:۱۲٬۳۰۲٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۸۷۴٬۰۰۰ ریال
۲۲ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده نقره ای سمباده ای در پلیمری

کد محصول: 16289031

 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
 • ارتفاع:                       45     سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۴۲۳٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16280029

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۲٬۳۳۱٬۳۰۰ ریال
قیمت: ۲۲٬۵۰۲٬۰۰۰ ریال
۴۰ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه طرح رز در فلزی

کد محصول: 16280102

 • وزن :                         20  کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۱٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۱٬۰۶۲٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس جهیزیه 23 پارچه مشکی چروک در فلزی

کد محصول: 16280066

 • وزن :                        20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۰٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۹۴۶٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-دوخط-سفید-در-استیل

کد محصول: 16301115

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۷۴۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-دوخط-سفید-در-استیل-طلایی

کد محصول: 16301121

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۷۴۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-دوخط-صورتی لایت-در-استیل

کد محصول: 16301119

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۷۴۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال
۳۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-دوخط-نقره ای متالیک -در-استیل

کد محصول: 16301123

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۱۰٬۴۳۲٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۰٬۰۶۹٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-دوخط-کرم-در-استیل-طلایی

کد محصول: 16301116

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۷۴۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۴۰۹٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-سفید-در-فلزی

کد محصول: 16301089

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۷٬۶۶۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۴۰۱٬۰۰۰ ریال
۲۶ هزار تومان
تخفیف
سرویس-15-پارچه-صورتی لایت-در-فلزی

کد محصول: 16301108

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۷٬۶۶۸٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷٬۴۰۱٬۰۰۰ ریال
۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-دوخط-سفید-در-استیل

کد محصول: 16300115

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۸٬۹۱۱٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۰۱٬۰۰۰ ریال
۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-دوخط-سفید-در-استیل-طلایی

کد محصول: 16300121

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۸٬۹۱۱٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۰۱٬۰۰۰ ریال
۳۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-دوخط-نقره ای متالیک -در-استیل

کد محصول: 16300123

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۹٬۵۳۵٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹٬۲۰۴٬۰۰۰ ریال
۳۱ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-دوخط-کرم-در-استیل-طلایی

کد محصول: 16300116

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۸٬۹۱۱٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸٬۶۰۱٬۰۰۰ ریال
۲۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-سفید-در-فلزی

کد محصول: 16300089

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۵۹۳٬۰۰۰ ریال
۲۳ هزار تومان
تخفیف
سرویس-8-پارچه-صورتی لایت-در-فلزی

کد محصول: 16300108

 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
قیمت قبلی:۶٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۶٬۵۹۳٬۰۰۰ ریال