سینی

سینی مستطیلی از ظروف ضروری در سرویس آشپزخانه است. مناسب برای سرو چای ، قهوه و سایر نوشیدنی ها.
انواع سینی