ترازو آشپزخانه

ترازوی آشپزخانه وسیله ای کاربردی در لوازم آشپزخانه است جهت اندازه گیری و تعیین میزان مورد نیاز از مواد غذایی تا ۵ کیلوگرم .
به جهت سهولت در استفاده ، اندازه ها بر اساس گرم بر روی صفحه عقربه ای مدرج بصورت خوانا و به رنگ مشکی حک شده است.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید.
انواع ترازو آشپزخانه